Leren

Leren en ontwikkelen vinden we erg belangrijk. Iedereen mag op zijn eigen tempo en manier leren. Dit kan gaan over het leren van nieuwe werkzaamheden, maar ook binnen het leerwerktraject.

Een leerwerktraject geeft je de kans te wennen aan het werkende leven en tegelijkertijd een vak te leren. Er verschillende trajecten waarbij je een branche erkend certificaat, praktijkcertificaten of losse Philadelphia-certificaten kunt behalen.

Binnen een leerwerktraject zijn er verschillende modules, zoals  rekenen en nieuwsbegrip, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en sollicitatietraining. Ook het opdoen van praktijkervaring is heel belangrijk.

Een leerwerktraject is altijd maatwerk. Dat betekent dat het niveau en de tijdsduur van het programma wordt afgestemd op jou. De lengte van het programma kan variëren, een traject voor een branche erkend certificaat duurt minimaal zes maanden en maximaal twee jaar. Iedereen kan dus meedoen.

Wie weet kun jij straks starten met vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Wil je meer weten? Neem dan contact op!